Warning: file_get_contents(https://ipinfo.io/100.28.227.63?token=979f37ee8e38b2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 429 Too Many Requests in /home/nhhiqea9/public_html/config.php on line 21
HIQUA MEDIA | Công Ty Quảng Cáo HiQua
Trang chủ Website Đăng ký hosting

ĐĂNG KÝ HOSTING SSD (LINUX / WINDOW)

1. CHỌN GÓI HOSTING
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : 30GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 2
 • Domains : 1
 • Mua tối thiểu 12 tháng
360,000
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • Domains : 2
 • Mua tối thiểu 12 tháng
660,000
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 6
 • Domains : 3
 • Mua tối thiểu 12 tháng
1,020,000
 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • Domains : 4
 • Mua tối thiểu 12 tháng
1,440,000
2. TÊN MIỀN THEO HOSTING
Đăng nhập tài khoản