Đăng ký tên miền ngay
để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
Www.

.vn

680k

.com.vn

550k

.com

329k 299k

.info

385k 250k

.net

339k 319k

.top

215k 150k

.biz

410k 375k

.org

350k 339k

BẢNG GIÁ HOSTING (Linux / Windows)

 • Gói sinh viên
 • 30,000 / tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2GB SSD
 • Băng thông/tháng : 30GB
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 2
 • Domains : 1
 • Mua tối thiểu 12 tháng
 • Tương đương 360,000 / năm
 • Đăng ký ngay
 • Gói cá nhân
 • 55,000 / tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 4GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 4
 • Domains : 2
 • Mua tối thiểu 12 tháng
 • Tương đương 660,000 / năm
 • Đăng ký ngay
 • Gói doanh nghiệp
 • 85,000 / tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 6GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 6
 • Domains : 3
 • Mua tối thiểu 12 tháng
 • Tương đương 1,020,000 / năm
 • Đăng ký ngay
 • Gói TMĐT
 • 120,000 / tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 8GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • FTP Accounts : Unlimited
 • My SQL : 8
 • Domains : 4
 • Mua tối thiểu 12 tháng
 • Tương đương 1,440,000 / năm
 • Đăng ký ngay
Đăng nhập tài khoản