Gia công cắt mica
Giá liên hệ
HiQua nhận gia công cắt mica, khắc mica theo yêu cầu quý khách. Chấp nhận các dòng mica Đài Loan (FS, SH,...) với các độ dày 2mm cho đến 10mm, khổ cắt - khắc tối đa 1.22m x 2.44m
Cần tư vấn 14,678 lượt xem
Chia sẻ:

HiQua nhận gia công cắt mica, khắc mica theo yêu cầu quý khách. Chấp nhận các dòng mica Đài Loan (FS, SH,...) với các độ dày 2mm cho đến 10mm, khổ cắt - khắc tối đa 1.22m x 2.44m

Đăng nhập tài khoản