Cơ cấu tổ chức công ty

Thông tin về cơ cấu tổ chức và các phòng ban Công ty TNHH HiQua gồm 6 phòng ban với chức năng riêng biệt để đảm bảo hoàn thành công việc tốt nhất
15 tháng 10 được đăng bởi Admin với 7934 lượt xem

Công ty TNHH HiQua với tên giao dịch là HiQua Media. Chúng tôi không ngừng xây dựng và phát triển về mặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà Công ty đang cung ứng, bên cạnh đó Công ty luôn chú trọng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn.
Hiện tại cơ cấu tổ chức công ty được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:
[1] PHÒNG QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH:
*** QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
+ GIÁM ĐỐC (1):
+ PHÓ GIÁM ĐỐC (1)
[2] PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:
*** 
Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách, giấy tờ, soạn hợp đồng, lưu trữ - bảo quản các hồ sơ của Công ty. Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của nhà nước
+ KẾ TOÁN TRƯỞNG (1)
+ KẾ TOÁN VIÊN (1)
[3] PHÒNG KINH DOANH - QUAN HỆ KHÁCH HÀNG:
Email: sales@hiquamedia.com

*** CHỊU TRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC - NHÀ TÀI TRỢ 
+ TRƯỞNG PHÒNG (1)
+ NHÂN VIÊN KINH DOANH (2)
[4] PHÒNG THIẾT KẾ - IT:
*** CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÌNH ẢNH - THIẾT KẾ - KĨ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
+ TRƯỞNG PHÒNG (1)
+ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (1)
+ NHÂN VIÊN IT (1)
[5] BỘ PHẬN THI CÔNG - LẮP ĐẶT:
***
CHỊU TRÁCH NHIỆM THI CÔNG - LẮP ĐẶT - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH - SẢN PHẨM MÀ CÔNG TY ĐÃ NHẬN
+ TRƯỞNG BỘ PHẬN (1)
+ NHÂN VIÊN THI CÔNG (4)


CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY TRÊN: