Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

HiQua Media thi công các hạng mục quảng cáo chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng (số 7, Tôn Đức Thắng, TP. Sóc Trăng): Chữ mica nổi chân inox đèn LED âm
Khách hàng: DIGIMAX Sóc Trăng
03 tháng 10 được đăng bởi Admin với 1147 lượt xem

HiQua Media thi công các hạng mục quảng cáo chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng (số 7, Tôn Đức Thắng, TP. Sóc Trăng): Chữ mica nổi chân inox đèn LED âm.

Một số hình ảnh đã thi công tại Tòa nhà Ánh Quang DIGIMAX

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc Trăng

Thi công các hạng mục chữ nổi cho DIGIMAX Sóc TrăngCHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY TRÊN: